Praca to aktywność, która ma doprowadzić do stworzenie dobra. Wykonywaną przez wiele osób pracę możemy podzielić na prace umysłową oraz pracę fizyczną. Praca fizyczna polega na wykorzystaniu swoich mięśni do zrobienia pewnej czynności.
Bardzo często jest to bardzo ciężka praca, jak przykładowo wtedy, w momencie kiedy miejscem zatrudnienia jest warsztat kamieniarski. Kamieniarstwo jest rzemiosłem , które polega na na pozyskiwaniu kamienia, jako surowca a także jego późniejszej obróbce. Taki surowiec po odpowiedniej obróbce będzie wykorzystywany do wykonania różnorakich rzeczy zarówno o charakterze użytkowym jak również ozdobnym. Praca w kamieniołomach należy do najcięższych prac fizycznych. Dlatego też przyszły pracownik musi charakteryzować się bardzo dobrym zdrowiem i bardzo dobrą kondycją fizyczną, jak również musi posiadać odpowiednie wykształcenie uzyskane w szkole zawodowej, albo ukończony kurs zawodowy.
Pretendent na stanowisko kamieniarza powinien posiadać kwalifikacje obsługi maszyn a także różnych innych urządzeń, które usprawniają pracę w kamieniołomie. Ponieważ kamieniarze pracujący w kamieniołomach zajmują się wydobywaniem bloków skalnych przy pomocy maszyn i następnie poddają je obróbce także z wykorzystaniem różnorakich specjalistycznych urządzeń. Bloki skalne są cięte na płyty a następnie polerowane w celu uzyskania połysku. Dzięki pracy kamieniarzy w zakładzie są produkowane różne części budowlane i to tu zazwyczaj wykorzystywane są skały osadowe. Kamieniarz produkujuje również nagrobki.